چهارشنبه 12 آذر 1399  | ثبت نام  | ورود به سايت
 English (United States) fa-IR
 
 
اساسنامه کمينه

 

به نام خدا

 

 

اساسنامه انجمن حمایت از بیماران مبتلا به صرع ( انجمن صرع ایران )

  

فصل اول - کلیات و اهداف :

 

ماده 1

 نام سازمان مردم نهاد مورد نظر  انجمن حمایت از بیماران مبتلا به صرع ( انجمن صرع ایران ) است  که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "انجمن" نامیده می شود.

 

 ماده 2

  نوع فعالیت : کلیه فعالیت های انجمن غیرسیاسی و غیرانتفاعی  غیر دولتی  بوده و در موضوع بهداشت و سلامت با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

 ماده 3

   محدوده فعالیت انجمن در سطح ملی است.

  ماده 4

 محل : مرکز اصلی انجمن در استان تهران - شهرستان تهران ، به نشانی : خیابان شریعتی ، پل سیدخندان ،اول بزرگراه رسالت ،جنب خیابان شهید کابلی (دبستان )  پ 1352 واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

شعبه 1 : میدان توحید ، اول خیابان نصرت و پرچم ، کوچه سرو ، پلاک 6

 

 ماده 5 

  تابعیت

 انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

 ماده 6

  مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود  می باشد.

 ماده 7

  دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ 1000000 ریال می باشد که توسط هیات موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

 ماده 8

  هیات موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده اند و بعد از تاسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهند داشت.

 ماده 9

اهداف انجمن انجمن عبارتند از :

 الف : کلیات

تلاش در راستای پیشگیری از بیماری صرع و انتخاب مسیر صحیح درمانی مبتلایان ، ارتقاء دانش و نگرش عمومی جامعه پیرامون صرع و حمایت از بیماران مصروع

 ب : روش اجرای هدف

 1-  اطلاع رسانی عمومی در خصوص عوامل ابتلای به صرع و راه های پیشگیری از آن و یا تشدید بیماری

 2-  همکاری و هماهنگی با دستگاه های ذیربط در جهت گسترش تسهیلات به منظور ارایه خدمات درمانی و کمک درمانی بهتر به بیماران مصروع

3-  تعامل با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی مرتبط با بیماری صرع ، به منظور اطلاع از آخرین یافته هایعلمی در زمینه پیشگیری و درمان صرع

 4-    ارائه راهکارها و پیشنهاد به دستگاه های ذیربط در خصوص تدوین سیاست ها و برنامه های موثر در پیشگیری و درمان بیماری صرع

 5-  هماهنگی با مراکز درمانی ، پزشکان و متخصصین علاقمند به ارایه خدمات به بیماران مصروع نیازمند جهت دسترسی اقشار ضعیف به درمان مناسب

 6-    تلاش در جهت ایجاد بانک اطلاعاتی مصروعین

 

·        چنانچه اجرایی نمودن مواردی از اهداف نیازمند کسب مجوز از دستگاه های خاصی باشد اقدام پس از کسب مجوز صورت می گیرد.

 

ماده 10

 شرایط عضویت: 1- پذیرش اساسنامه 2- دارا بودن حداقل 18 سال تمام  3- پرداخت حق عضویت 4- ابتلاء به بیماری صرع و یا دارا بودن توانمندی و تخصص لازم در درمان مبتلایان (موضوع توانمندی و تخصص ها به موجب آئین نامه ای که هیات مدیره تدوین و به تصویب مجمع عمومی اعضا می رسد مشخص می شود) 5- والدین یا کفیل بیمارانی که به دلیل صغر سن یا محجوریت قادر به ایفای مسولیت قانونی در این زمینه نباشند. 6- موافقت هیات مدیره

 

 انواع عضویت:

 

الف ) عضویت پیوسته ( رسمی) : اعضاء ییوسته متشکل از متخصصین نورولوژی ، پزشکان ، روانپزشکان و صاحبنظران در زمینه مسائل مبتلا به صرع و افراد مبتلا به بیماری صرع می باشند که دارای حق رای و کاندیداتوری در هیات مدیره و بازرسی هستند. در صورت صغر سن بیمار، کفیل قانونی وی می تواند به عنوان عضو پیوسته قلمداد گردد.

ب ) عضویت وابسته(غیر رسمی): عبارتند از خانواده افراد مصروع و نیز افراد نیکوکار و با حسن شهرت که به تحقق اهداف انجمن علاقمند بوده و معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند. با داشتن حد اقل 18 سال سن که درخواست عضویت آنها به تائید هیئت مدیره رسیده باشد. اعضا وابسته حق رای و کاندیداتوری در هیات مدیره و بازرسی نخواهند داشت.

  

فصل دوم ساختار

ماده 11

ارکان انجمن عبارتند از : 1- مجمع عمومی 2- هیئت مدیره 3- بازرس.

 ماده 12

 مجمع عمومی موسس همان هیات موسس بوده و وظایف ذیل را داراست :

 1-    انجام اقدامات اولیه برای تاسیس

 2-    تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن

 3-    انتخاب اولین مدیران و بازرسان انجمن

 تبصره 1: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف به علاوه یک اعضا بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم ، در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

 تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.

 ماده 13

 مجمع عمومی عادی :

 مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضا می باشد و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

 ماده 14

 مجمع عمومی عادی سالانه در تیر ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضاء در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

 تبصره 1- اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رای اکثریت نسبی خواهد بود.

در صورتی که در دعوت نخست ، اکثریت حاصل نشد؛ جلسه دوم به فاصله حداقل 10 (ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

 تبصره 2- مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا بازرس (ها) یا به درخواست یک پنجم اعضاء در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید- تشکیل می گردد.

 تبصره 3- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع و با ارسال پیامک یا با دعوت کتبی و یا روش های روز اطلاع رسانی  صورت می پذیرد.

 تبصره 4- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها روزنامه اطلاعات می باشد.

 ماده 15

  وظایف مجمع عمومی عادی :

 1.       انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل )

 2.       استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (ها)

3.       تعیین خط مشی کلی انجمن

4.       بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیآت مدیره

5.       تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

6.       تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها

7.       عزل اعضاء هیآت مدیره و بازرسان

 8.       تعیین حق عضویت

 9.       تصویب انتشار نشریه

ماده 16

مجمع عمومی فوق العاده

 مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

 1.       با درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس

2.    با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.

 تبصره 1- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور هر تعداد از اعضا که حق رای دارند تشکیل می گردد. ضمناً فواصل برگزاری جلسات نمی بایستی کمتر از 10 روز باشد.

 تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 ماده 17

  وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 1.       تصویب تغییرات اساسنامه

 2.       بررسی و تصویب یا رد انحلال

 3.       تغییر در میزان سرمایه

4.       انحلال قبل از موعد

5.       هرگونه تغییر در ماهیت

 ماده 18

 مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره 1 - اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.

 تبصره 2- رئیس هیأت مدیره رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد.

 تبصره 3- مجامع عمومی عادی ، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت کشور برگزار می شود.

ماده 19

 هیأت مدیره :

 انجمن دارای هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود.( 4 نفر از اعضای هیأت مدیره باید متخصص مرتبط با بیماری باشند و یک نفر دیگر باید با دارا بودن حداقل تحصیلات لیسانس از اعضای رسمی (مصروع ) انتخاب شود.)

تبصره 1- جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره 2- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3 جلسه متوالی یا 6 جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.( 4 نفر از اعضاء لازم است متخصص مرتبط با بیماری و یک نفر حداقل با تحصیلات لیسانس و عضو رسمی باشند.)

تبصره 3- دعوت از اعضای هیأت مدیره می بایست حداقل 2 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده 20

  در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده در هیأت مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

 در صورتی که هیأت مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

ماده 21

 هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل ماهی 1 بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

 تبصره : نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

 ماده 22

 اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آئین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می نماید.

 تبصره 1- هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمت ها ، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.

 تبصره 2- مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی

 تبصره 3- هیأت مدیره در هر موقع میتواند افراد فوق الذکر را از سمتهای مذکور عزل کند.

 تبصره 4- هیأت مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری را برای سایر اعضاء هیأت مدیره تعریف نماید.

 ماده 23

 هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلا مانع است.

 ماده 24

 هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

 حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول ، رسیدگی به حساب ها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانک ها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش(مصالحه) و در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن انجام  دهد.

همچنین هیأت مدیره موظف است 3 ماه قبل از پایان تصدی خود ، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیأت مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار باید دستور کار مجمع عمومی ، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضا را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 40 روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

 تبصره 1- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است ، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.

 تبصره 2- هیأت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری انجمن تا مبلغ 200.000.000 ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأسا اقدام نماید.

 معاملات اموال غیر منقول شامل این تبصره نمی گردد.

 ماده 25

انجمن دارای 1 نفر بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رای کتبی و برای مدت یک سال انتخاب می گردند. حداقل تحصیلات برای بازرسی لیسانس است. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

 ماده26

اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:

 1.       کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلا و یا بعضا محروم شده باشند.

 2.       مدیران و مدیر عامل انجمن

 3.       اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

 4.       همسر اشخاص مذکور در بند 2

 ماده 27

  وظایف بازرس به شرح ذیل است :

 1.       بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

2.       مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

3.       گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

 4.    اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند.

 5.       سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره : بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده 28

  بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

 ماده 29

 هیأت مدیره ،مدیر عامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده 30

 مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف انجمن حق امضا دارد.

 تبصره 1- عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره 2- دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسئولیت هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیر عامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.

 تبصره 3- کلیه اسناد و اوراق بهادار  و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

 ماده 31

 مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت های ذیل می باشد:

 1.       نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.

2.       استخدام و عزل و نصب کارکنان موسسه در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره

3.       نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ،اسناد و دفاتر موسسه

4.       اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد.

5.       ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیت های انجمن به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی .

 6.       تهیه پیشنویس ترازنامه ، بودجه ، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی.

 7.       تهیه پیشنویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره

8.       نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ،نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی

 9.       پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره

 10.   انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

 

 ماده 32

 حقوق و مزایای مدیرعامل به وسیله هیأت مدیره تعیین می شود.

 در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیئت مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

 

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

 ماده 33

  بودجه انجمن از طریق ذیل تامین می شود:

 الف) هدیه ، اعانه ، و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی  اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی.

 ب)وقف و حبس

 پ) وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین نامه

 ت) حق عضویت در سازمان

  ماده34

 انجمن مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارایه نماید. چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید انجمن موظف به ارایه آن است.

 تبصره 1- هیأت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها را در همان حساب نگهداری نماید.

 تبصره 2- سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفندماه ختم می شود؛ به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود. کلیه مدارک ، پرونده ها ، و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.

 تبصره 3- مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیر عامل صورت می پذیرد.

تبصره 4 مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده 35

 هیأت مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت ، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

 ماده 36

 هیأت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل ، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

 ماده 37

انجمن دارای سربرگ ، مهر و با آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت ارسال نماید.

 تبصره هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم  مسئولیت قانونی دارد.

ماده 38

 انحلال : در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را به عنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیرمنقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

 تبصره 1- مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمان های مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد ، واگذار نماید.

 تبصره 2- تصفیه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

 تبصره 3- هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.

تبصره 4- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکت ها ارائه نماید.

ماده 39

چنانچه فعالیت های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد ، انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

 ماده 40

 به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

 ماده 41

 این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 34 تبصره در نشست مورخ 1391/05/05 مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسید.