شنبه 03 آبان 1399  | ثبت نام  | ورود به سايت
 English (United States) fa-IR
 
 
ادامه مطلب کمينه
راه اندازي مركز مشاوره براي ارتقاء كيفيت زندگي افراد مبتلا به صرع
نوشته شده توسط siteadmin در8/11/2012 07:47:11 ب.ظ

 

استقبال دكتر غلامعلي افروز از دعوت انجمن صرع


 

   انجمن صرع ايران براي نخستين بار در تاريخهاي 11 و 12 مرداد با هدف راه اندازي مركز مشاوره براي ارتقاء سطح كيفيت زندگي افراد مبتلا به صرع ،اقدام به برگزاري كارگاه براي اعضاي روانشناس در دفتر توحيد كرد.
    در اين كارگاه كه موضوع آن مشاوره و توانبخشي در صرع با رويكرد مداخله در بحران و مشاورۀ تلفني بود 25  نفر روانشناس به دعوت انجمن صرع پاسخ دادند.
    برنامۀ روز اول با خوش آمد گويي دكتر حميدۀ مصطفايي (مديرعامل انجمن) آغاز شد ، سپس محمد جهانبخت به معرفي طرح مركز مشاورۀ انجمن صرع پرداخت. مباحث علمي با سخنراني دكتر حميدۀ مصطفايي با عنوان آشنايي با صرع، آغاز شد و سپس پورك پيران(روانشناس انجمن صرع) برنامه را با سخنراني در مورد سه مبحث اختلالات روانشناختي شايع در صرع، چگونگي مواجهه با بيمار مبتلا به صرع در مشاوره هاي گروهي و فردي و گزارش تجربه كار با افراد مبتلا به صرع و پاسخگويي به نيازهاي مراجع، ادامه داد.
    مهمان ويژۀ اين كارگاه دكتر غلامعلي افروز بود كه از دعوت انجمن صرع استقبال كرد و در مورد صرع و نحوۀ برخورد با فرد مبتلا به صرع نيز سخناني ايراد كرد. سپس دكتر جعفر بوالهري و محمود دهقاني مباحثي را در مورد توانمند سازي رواني-اجتماعي در افراد مبتلا و مشاورۀ تلفني مطرح كردند و درپايان جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.
   اين كارگاه در روز دوم به معرفي الگوي جديدي از مهارتهاي ارتباطي به وسيله دكتر حميدۀ مصطفايي و دكتر رضا محمدي پرداخت.
    در پايان اين دوره به شركت كنندگان گواهي شركت در كارگاه اعطا شد.
 
printrating
 نظرات