تصویب آیین نامۀ اردوها
نوشته شده توسط siteadmin در6/8/2013 09:23:32 ق.ظ

انجمن صرع ایران برای برگزاری اردوهایی که ویژۀ اعضای مبتلا به صرع است ، به تصویب آیین نامه پرداخت.


 

تصویب آیین نامۀ اردوها
                                                              سطح بندی متقاضیان شرکت در اردو
 
    واحد خبر انجمن صرع - ویدا ساعی : انجمن صرع ایران برای برگزاری اردوهایی که ویژۀ اعضای مبتلا به صرع است ، به تصویب آیین نامه پرداخت.
    پس از حادثه ای که در آخرین اردوی سال گذشته در باغ گیلاس برای یکی از اعضای انجمن اتفاق افتاد ، واحد روابط عمومی انجمن مصمم شد تا آیین نامه ای برای برگزاری اردوها مصوب کند و تا قبل از تصویب این آیین نامه اردویی برگزار نکند.
    از این رو " فاطمۀ عباسی " کارشناس مسئول روابط عمومی انجمن صرع با همکاری سایر مسئولان انجمن ، آیین نامه ای را تهیه کرد و به تصویب مدیر عامل رساند تا از این پس برای جلوگیری از حوادث احتمالی ، اردوها با برنامه ریزی هر چه دقیقتر برگزار شوند.
   در این آیین نامه که تصویب آن ماهها به طول انجامید ، جوانب مختلف اردوها ، نیازهای اعضا و امکانات انجمن در نظر گرفته شده است.
    در همین راستا با ارسال پیامکی از اعضا خواسته شد تا برای تکمیل فرم اولیۀ تقاضای شرکت در اردو به دفتر انجمن مراجعه کنند. در این فراخوان اعلام شد تنها کسانی در اردوها ثبت نام می شوند که فرم تقاضا را تکمیل کرده باشند.
    به منظور سطح بندی افراد در سه گروه مختلف ، در پرسشنامه بعد از مشخصات دموگرافیک افراد ، در مورد معلولیت ، میزان تشنجها و سایر بیماریها سؤال شده است تا بر این اساس مکان و مدت زمان مناسبی برای هر گروه در نظر گرفته شود.
   طبق این آیین نامه به افرادی که به تشخیص انجمن آمادگی لازم برای شرکت در اردوها را ندارند ، استفاده از خدمات مشاوره و روانشناسی پیشنهاد می شود تا با کمک مشاور آمادگی لازم را به دست آورند.
   انجمن صرع که در گذشته هیچ مصوبه ای برای برگزاری اردوها نداشته است ، از این پس افراد را با در نظر گرفتن بیمۀ یک روزه و دریافت رضایت نامه از سرپرست یا خود بیمار به اردو می برد.
rating
 نظرات