Wednesday 02 December 2020  | Register  | Login
en-USfa-IR
 
 
انجمن صرع در کنگرۀ اعصاب کودکان Minimize
انجمن صرع در کنگرۀ اعصاب کودکان
نوشته شده توسط siteadmin2 در9/16/2018 3:51:26 PM

   انجمن صرع ایران از روز بیستم شهریور ماه، به دنبال افتتاح نمایندگی انجمن صرع در گنبد کاووس، فعالیت خود را در استان گلستان، با شرکت در هجدمین کنگرۀ سالانۀ اعصاب کودکان ایران که از تاریخ بیست و یکم تا بیست و سوم شهریور ماه به مدت سه روز در هتل بوتانیک گرگان برگزارشد، ادامه داد.


   این کنگره که دبیر علمی آن دکتر سید احمد حسینی، فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال بود، توسطدانشگاه علوم پزشکی گلستان، انجمن مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران، گروه آموزشی اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن علمی نورومتابولیک ایرانبرگزار شد.
   هدف انجمن صرع از شرکت در این کنگره اطلاع رسانی دربارۀ انجمن صرع و فعالیت های آن بود.
   در این کنگره که دکتر غلامرضا زمانی و دکتر رضا شروین بدو از اعضای هیئت مدیرۀ انجمن صرع نیز شرکت داشتند، دو پانل تخصصی در مورد صرع ارائه شد که موضوع پانل روز نخست با عنوان اپی لپسی، تشخیص و درمان با مسئولیت دکتر محمد غفرانی و روز دوم با موضوع نگرش بالینی درست یا نادرست در تشخیص اپی لپسی با مسئولیت دکتر محمود محمدی برگزار شد.
  انجمن صرع ایران در این کنگره با صدا و سیمای استان گلستان مصاحبه ای انجام داد که طی این مصاحبه، ضمن معرفی انجمن صرع، از برگزاری کنگرۀ بین المللی صرع در تاریخ سوم تا پنجم بهمن ماه خبر داده شد.
   همکاران انجمن صرع در این کنگره ضمن معرفی انجمن، به اطلاع رسانی در مورد کنگرۀ آتی صرع پرداختند و با اجرای مسابقه در غرفه، توجه شرکت کنندگان را جلب کرده و ضمن توزیع بروشورها و مجله های انجمن، آنها را برای عضویت جذب کردند.
   به متخصصانی که طی دو روز در مسابقه برنده شدند، از سوی انجمن صرع جوایزی به رسم یادبود اهدا شد؛ همچنین تعداد 30 بسته از بروشورها و مجلۀ انجمن برای توزیع در بیمارستان کودکان گرگان، به دبیر کنگرۀ کودکان تحویل شد.
  

  

print