Thursday 01 October 2020  | Register  | Login
en-USfa-IR
 
 
ادامه مطلب Minimize
آموزش مهارت خود آگاهی به کودکان
نوشته شده توسط siteadmin در10/21/2014 11:45:09 AM

    ویدا ساعی- واحد خبر انجمن صرع ایران : واحد مشاورۀ انجمن صرع ایران کارگاه آموزشی مهارت خود آگاهی را به مدت چهار ساعت در دو جلسه از ساعت 16 تا 18 درتاریخ های نهم و شانزدهم مهر ماه در شعبۀ توحید انجمن صرع برگزار کرد.


  در این جلسه ابتدا اهداف برگزاری کارگاه که شامل پیشگیری از مشکلات دوران بزرگسالی، رشد خود و خودآگاهی، پذیرش خود و دیگران بود، برای مادران کودکان شرکت کننده شرح داده شد.

   ندا قدسی نژاد، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مشاور مرکز مشاورۀ انجمن صرع ایران که تدریس کارگاه را به عهده داشت، با اشاره به تجارب خود در آموزش کودکان، گفت: " از آن جایی که کودکان امروز، آینده سازان جامعۀ فردا خواهند بود، آموزش مهارت های مختلف به آنها به ویژه مهارت هایی که بتواند به پیشگیری از مشکلات در بزرگسالی و نیز ایجاد زمینه برای رشد و بالندگی آنان کمک کند، زمینه ساز  داشتن جامعه ای سالم و موفق خواهد بود."
   قدسی نژاد افزود: " ابتدا آموزش مهارت های زندگی فقط برای گروه سنی بزرگسال انجام می شد، اما روانشناسان در سال های اخیر، آموزش این ده مهارت زندگی را در غالب بازی هایی مانند نقاشی ، پانتومیم و ... برای کودکان توصیه می کنند که کاربرد درمانی ندارند اما روش های بسیارمناسبی برای پیشگیری هستند."
   این ده مهارت از زیر مجموعه های چهار نوع رشد شامل: رشد خود (خود آگاهی)، رشد هیجانی (همدلی، ارتباط مؤثر، مقابله با استرس و هیجان های شدید)، رشد اجتماعی (مهارت ارتباط بین فردی)، رشد شناختی (مهارت تفکر خلاق، حل مسئله، تصمیم گیری و تفکر نقاد) هستند.
   در این کارگاه سر فصل های مختلفی مانند "من می توانم"، "آنها می توانند"، "دوست دارم خودم باشم"، "دارم بزرگ می شوم" و یک نمونۀ کاربردی در قالب قصه، بازی و نقاشی برای کودکان ارائه شد.
   
printrating
 Comments