Thursday 01 October 2020  | Register  | Login
en-USfa-IR
 
 
ادامه مطلب Minimize
گزارش اردوی پارک چیتگر مورخ 30 فروردین 1391
نوشته شده توسط siteadmin در5/19/2012 6:50:06 AM

انجمن صرع ايران اولین اردوی بهاری خود را در سال 1391 در تاريخ 30 فروردین ماه ترتيب داد. این اردو به مقصد پارک چیتگر و با هدف استفاده از فضای سبز پارک و ورزش مفرح دوچرخه سواری برگزار شد.


 

انجمن صرع ايران اولین اردوی بهاری خود را در سال 1391 در تاريخ 30 فروردین ماه ترتيب داد. این اردو به مقصد پارک چیتگر و با هدف استفاده از فضای سبز پارک و ورزش مفرح دوچرخه سواری برگزار شد.
ابتدا اعضاي انجمن از طريق پيامك از تاريخ و محل اردو مطلع شده ، و تعداد 73 نفر از اعضا جهت همراهي در اردو ثبت نام نمودند. هزينه ثبت نام براي هر عضو 000/120 ريال و برای همراهان 000/150 ريال تعيين شد.
در تاريخ مورد نظر ساعت 9 صبح با همراهي اعضاي انجمن و همچنين 6 نفر از كاركنان دفتر به سمت پارک چیتگر حرکت کردیم. برنامه ی اردو به همراه فرم نظرخواهی قبل از حرکت بین افراد توزیع گردید.
بعد از ورود به پارک و مستقر شدن در قسمت سالن چند منظوره ی چیتگر ، ابتدا از اعضا پذیرایی کیک با آبمیوه به عمل آمده و سپس جلسه ی آموزشی "مهارت های ارتباطی" برای اعضا برگزار شد که مدرس این جلسه جناب آقای دکتر رضا محمدی بودند.
این جلسه که از ساعت 11 تا 1 بعدازظهر به طول انجامید ، درباره ی آشنایی با کارگاه های " ارتباط بدون خشونت" بود که موضوع بحث ، حول محبت فطری انسان ها و دوست داشتنی بودن همه ی آدم ها بود و اینکه تفاوت افراد نه در نیاز ها بلکه در شیوه های راهبردی آنان است.
بعد از پایان جلسه ، که در فضای سبز برگزار شد ؛ پذیرایی نهار با چلوجوجه و کباب به عمل آمد. ساعت 30/1 ، افراد متقاضی دوچرخه سواری به محل کرایه دوچرخه و پیست دوچرخه سواری راهنمایی شده ؛ که تعداد 27 دوچرخه به امانت گرفته شد. باقی عزیزان در محوطه باز پارک، مشغول بازی با توپ و بازی هایی نظیر وسطی شدند.
در ساعت 30/3 دوچرخه سواران ، دوچرخه های خود را تحویل داده و پذیرایی چای انجام شد. در این هنگام برگه های نظرسنجی جمع آوری گردید. ساعت 5 بعداز ظهر نیز گروه به سمت تهران و دفتر انجمن در حالی که رگبار بهاری همه جا را فرا گرفته بود حرکت کردند.
پس از اردو فرم های نظرسنجی بررسی شدند: بیش از 80% با روز اردو موافق بودند. بیش از 90% محل اردو را می پسندیدند. نزدیک به 80% با هزینه اردو و نحوه پذیرایی در اردو موافق بودند و نزدیک به 60% از برنامه آموزشی اردو رضایت داشتند.
printrating
 Comments