Thursday 26 November 2020  | Register  | Login
en-USfa-IR
 
 
ادامه مطلب Minimize
کارگاه زبان زندگی
نوشته شده توسط siteadmin در12/9/2014 10:07:36 AM

  ویدا ساعی- واحد خبر انجمن صرع ایران : واحد مشاورۀ انجمن صرع ایران کارگاه " ارتباط بدون خشونت" و یا " زبان زندگی"  را از تاریخ 26 مرداد به مدت هفت جلسۀ متوالی برای متقاضیان برگزار کرد.


 هدف انجمن صرع ایران از اجرای این کارگاه، آموزش مهارت های ارتباطی به اعضا و خانواده ها به منظور ارتقاء سطح کیفیت زندگی آنها بود.

   در جلسۀ نخست این کارگاه آموزشی، آقای رضا محمدی، مسئول مرکز مشاورۀ انجمن صرع ایران در مورد چارچوب کلی زبان زندگی با اشاره به فرایند ارتباط از جمله مشاهده ، احساس ، نیاز و تقاضا صحبت کردند و تمرین های لازم را با مشارکت اعضا انجام دادند.
   در شش جلسۀ باقی مانده سمانه خدامی و زهرا عظیمی، مشاوران مرکز مشاورۀ انجمن صرع ایران جلسه ها را اداره کردند.
   جلسه های بعدی در ادامۀ جلسۀ اول، در مورد مشاهده و تمایز آن با ارزیابی، احساس و تمایز آن با فکر، نیاز ، تقاضا ، تکنیک های همدلی ، مدیریت خشم و تبدیل بایدهای زندگی به انتخاب بود که در انتهای هر جلسه تمرین های مربوط به موضوع آن جلسه انجام شد.
   زبان زندگی معتقد است، با یادگیری این سبک تلاش می کنیم خودمان تغییری شویم که در دنیا جستجویش می کنیم و از عزیزانمان دعوت می کنیم که در مسیر رشد ، تعالی و تغییر خود به ما بپیوندند تا در سایۀ وحدت به صلح جهانی برسیم .
   انجمن صرع ایران قصد دارد برگزاری این دوره ها را به صورت مستمر برای متقاضیان ادامه دهد که در هر دوره پس از اطلاع رسانی به وسیلۀ ارسال پیامک، متقاضیان را ثبت نام می کند.
  واحد آموزش انجمن اعلام کرد این دوره ها ویژۀ مبتلایان به صرع نبوده و همۀ افراد به صورت آزاد امکان شرکت در کلاس ها را دارند اما اعضای انجمن برای ثبت نام با ارائۀ کارت عضویت از تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود.
        
   
printrating
 Comments