Thursday 26 November 2020  | Register  | Login
en-USfa-IR
 
 
ادامه مطلب Minimize
اردوی پاییزی کاخ گلستان و موزۀ ایران شناسی
نوشته شده توسط siteadmin در11/22/2015 11:35:40 AM

    ویدا ساعی-واحد خبر انجمن صرع ایران : انجمن صرع ایران دومین اردوی پاییزی تهرانگردی را در روز جمعه 29 آبان به بازدید از کاخ گلستان و موزۀ ایران شناسی با حضور 30  نفر از اعضای انجمن صرع اختصاص داد.


     برگزاری این اردو که مانند اردوی پیشین به شرکت سفر کارت واگذار شده بود با کمک و همراهی مهدی قدسی نژاد، مدیر اداری- مالی انجمن با هدف ایجاد روحیۀ نشاط و تقویت اعتماد به نفس اعضای انجمن صرع برگزار شد.

   قدسی نژاد ضمن رضایت بخش برآورده کردن این گونه اردوها برای اعضای انجمن، گفت: " با هم و در کنار هم بودن اعضا از نکات مثبت و خوشایند این اردو بود و همراهی و کمک به اعضایی که علاوه بر صرع محدودیت های دیگری نیز داشتند از جنبه های ارزشمند و در خور تحسین بود."
   مدیر اداری-مالی انجمن افزود: "انجمن 50 درصد هزینۀ این اردو را به صورت سوبسید برای متقاضیان پرداخت نموده و نیمی از مبلغ را از اعضا دریافت کرده است و در این میان علاوه بر سوبسید فوق به تعدادی از اعضایی که توانایی مالی کافی نداشتند تخیف ویژه اختصاص داده است."
   اردو ابتدا به وسیلۀ ارسال پیامک به اطلاع متقاضیان رسید و سپس  30 نفر عضو اقدام به ثبت نام کردند.
   گروه ساعت 9 صبح از میدان آرژانتین حرکت کرد و ساعت10:30 صبح به کاخ گلستان رسید و  به بازدید از تالار آینه و سپس بازدید از موزۀ مردم شناسی پرداخت.
   سپس ساعت 13 از کاخ خارج شده و برای صرف ناهار به سمت سفره خانۀ سنتی در مرکز پارک شهر پیاده روی کرد و پس از اقامۀ نماز در همین مکان زیبا،  ناهار را به همراه اجرای موسیقی زنده صرف کرده و پس از صرف ناهار از انواع گونه های زیبای پرندگان بازدید و عکاسی کرد.
   گروه ساعت  15:30 بعدازظهر به موزۀ ایران شناسی در خیابان سی تیر رسید و سپس ساعت 17 موزه را به قصد بازگشت به مبدأ حرکت ترک کرد.
printrating
 Comments