Thursday 26 November 2020  | Register  | Login
en-USfa-IR
 
 
ادامه مطلب Minimize
مهربانی در مهر
نوشته شده توسط siteadmin در9/23/2017 10:33:12 AM

واحد مددکاری انجمن صرع ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، از روز بیست و هشتم شهریور ماه به توزیع لوازم التحریر بین مددجویان مبتلابه صرع مقطع ابتدایی و فرزندان والدین مبتلا به صرع پرداخت.


  واحد مددکاری انجمن صرع که با هدف حمایت از افراد نیازمند مبتلا به صرع، در مناسبت های خاص، چندین نوبت در سال به اهدای اجناس مورد نیاز میان مددجویان خود می پردازد، به دلیل افزایش تعداد مددجویان دانش آموز و دانشجو، امسال توزیع لوازم التحریر را به دانش آموزان مقاطع اول تا ششم ابتدایی اختصاص داد.

   مریم حسینمردی، مددکار انجمن صرع ایران، ضمن اشاره به اینکه ارائۀ خدمات مددکاری در سایۀ کار گروهی تعدادی از واحدهای انجمن انجام می شود، گفت : " واحد مددکاری ابتدا به بررسی پرونده ها و استخراج آمار مددجویان مقطع ابتدایی پرداخت و سپس با اعلام نیاز خود به واحد جذب کمک های مردمی، اقلام مورد نیاز تهیه شد."
    مددکار انجمن صرع دربارۀ تعداد پرونده های مددکاری مددجویان گفت : " در حال حاضر انجمن صرع بیش از 5 هزار نفر عضو دارد که از این تعداد بیش از 1000 پروندۀ مددکاری تشکیل شده و تعداد مددجویان دانش آموز مقطع ابتدایی بالغ بر 200 نفر برآورد گردید."
   وی ضمن اشاره به اینکه انجمن برای حمایت مالی از مددجویان، منابع مالی کافی در اختیار ندارد، افزود : " پروندۀ مددجویان بر اساس شاخص های تعریف شده، سطح بندی شده و کمک های مالی بر اساس در نظر گرفتن سطح هر مددجو، ارائه می شود."
  حسینمردی ضمن قدردانی از همکاری سایر واحدهای انجمن، ادامه داد : " ضمن اینکه فعالیت واحد جذب مشار کت های مردمی، زمینه ساز دریافت حمایت های مالی بیشتر برای واحد مددکاری است، اما نباید صرفاً به کمک مقطعی برای مددجویان بسنده کرد؛ بلکه پیرو اهداف انجمن، آنچه باید در اولویت برنامه های مددکاری قرار گیرد، توانمندسازی مددجویان برای ارتقاء سطح زندگی آنها است."
printrating
 Comments