Thursday 01 October 2020  | Register  | Login
en-USfa-IR
 
 
ادامه مطلب Minimize
انتخابات هیئت مدیرۀ شورای مركزی شبكۀ ملی تشکل ها و مؤسسات خیریۀ توانبخشی
نوشته شده توسط siteadmin در9/30/2017 11:25:58 AM

 انجمن صرع ایران با شرکت در انتخابات هیئت مدیرۀ شورای مرکزی شبکۀ ملی تشکل ها و مؤسسات خیریۀ توانبخشی، به عضویت این شورا پیوست.


 دکتر داریوش نسبی تهرانی، مدیر عامل انجمن صرع ایران با دعوت مدیر کل خیرین و مؤسسات خیریۀ سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، امروز مصادف با پنجم مهر ماه، در جلسۀ انتخابات هیئت مدیرۀ شبکۀ ملی تشکل ها و مؤسسات خیریۀ توانبخشی در ستاد مرکزی وزارت بهداشت که با حضور معاون اجتماعی وزیر بهداشت، دکتر سید محمد هادی ایازی، برگزار شد؛ شرکت کرد و به معرفی فعالیت های این انجمن پرداخت.
   مدیر عامل انجمن صرع، ضمن مؤثر برشمردن روابط مؤسسه های توانبخشی با هدف ارتقاء سطح سلامت جامعه، گفت : انجمن صرع ایران قصد دارد با اجرا  و گسترش طرح های علمی و بنیادی، به پیشبرد اهداف شبکۀ ملی تشکل ها و مؤسسات توانبخشی کمک کرده و از سوی دیگر با تعامل سازنده بتواند مطالبات جامعۀ مبتلا به صرع را مطرح کرده و امکان دستبیابی به سطح مطلوبی از مشارکت را فراهم کند.
   دکتر نسبی ادامه داد : انجمن صرع ایران به عنوان یکی از اعضاء این شبکۀ ملی، از این پس در سیاست گذاری های کلان  این شبکه مشارکت خواهد داشت.
   وی افزود : این شبکۀ ملی که فعالیت خود را  زیر نظر وزارت بهداشت انجام می دهد، حتی می تواند برای پیشبرد اهداف سازندۀ خود در عرصۀ سلامت، با سازمان ملل مرتبط شده و با برنامه ریزی علمی و دقیق به گسترش فعالیت های بهداشتی و درمانی پرداخته تا با تشخیص و درمان به موقع بیماری ها به کاهش هزینه های سرسام آور بهداشت و درمان کمک کند.  
  
printrating
 Comments