Thursday 01 October 2020  | Register  | Login
en-USfa-IR
 
 
ادامه مطلب Minimize
انتخاب دکتر نسبی مدیر عامل انجمن صرع به سمت رئیس هیئت مدیرۀ شبکۀ ملی مؤسسه های توانبخشی
نوشته شده توسط siteadmin در10/22/2017 12:05:34 PM

دکتر نسبی مدیرعامل انجمن صرع ایران، در نخستین نشست  هیئت مدیره  شبکۀ ملی مؤسسه های خیریۀ توانبخشی به سمت رئیس هیئت مدیرۀ این شبکه انتخاب شد.


    نسرین فرخی، مسئول روابط عمومی انجمن صرع ایران در این باره گفت: " در این جلسه که برای تصویب نهایی اساسنامۀ شبکه، به دعوت ادارۀ کل خیرین و مؤسسه های خیریه وزارت بهداشت در محل معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، دکتر حمیدرضا اشراقی، رئیس ادارۀ مؤسسه های خیریه و دکتر محمدتقی جغتایی، مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی حضور داشتند. در این نشست علاوه بر اینکه دو مؤسسۀ خیریه نامزد در اختیار گذاشتن مکان اولیه برای راه‌اندازی شبکه شدند، مراحل تدوین اساسنامۀ این شبکه نیز به کار گروه منتخب متشکل از  دکتر  نسبی ، مهدی خانکه، خانم غفاری، آقای باقری، خانم عباس‌زاده، خانم بنیادی و خانم غصنفری واگذار شد تا در کوتاه ترین زمان ممکن  اساسنامۀ شبکه، نهایی و تصویب شود."

وی همچنین  افزود: " مصوبه های این جلسه شامل انتخاب دکتر  نسبی طهرانی(مدیرعامل انجمن صرع ایران)  به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای  خانکه از مؤسسۀ ثامن الحجج به عنوان نایب رئیس و آقای نجفی از انجمن ام اس به عنوان خزانه دار، خانم سلطانی به عنوان رابط و هماهنگ کنندۀ امور هیئت مدیرۀ این شبکه  بود."

 

printrating
 Comments