Thursday 01 October 2020  | Register  | Login
en-USfa-IR
 
 
ادامه مطلب Minimize
گزارش اردوی غارموزه استاد وزیری و باغ گیلاس
نوشته شده توسط siteadmin در7/17/2012 11:29:27 PM

به دنبال استقبال اکثر اعضا از اردوی باغ گیلاس سال گذشته ، واحد روابط عمومی مجدداً در تاريخ 21 تيرماه 1391 اردويي يك روزه با هدف بازديد از مجموعه فرهنگي غارموزه استاد وزيري و همچنین استفاده از باغ گیلاس آقای محجوب نیا ترتيب داد.


به دنبال استقبال اکثر اعضا از اردوی باغ گیلاس سال گذشته ، واحد روابط عمومی مجدداً در تاريخ 21 تيرماه 1391 اردويي يك روزه با هدف بازديد از مجموعه فرهنگي غارموزه استاد وزيري و همچنین استفاده از باغ گیلاس آقای محجوب نیا ترتيب داد.

در تاريخ مورد نظر   اتوبوس اول ساعت 9 صبح و اتوبوس دوم ساعت  30/9 صبح با تعداد کل  91 نفر از اعضاي انجمن و همچنين 6 نفر از كاركنان دفتر  و یک کارشناس شهرداری به سمت غار موزه استاد وزيري در لواسان حركت کردند. در اتوبوس  بعد از توضیح چگونگی برنامه اردو ، برگه های ارزشیابی بین افراد توزیع و درباره ی آن توضیح داده شد. سپس پذیرایی با کیک و آب میوه انجام شده و  گروه اول در ساعت 10 صبح به غارموزه رسیدند.
 در مدت 1 ساعت بازديد از قسمتهاي مختلف غار موزه ،به همراهی استاد وزیری  ساعات دلپذيري سپري شد كه در پايان سخنان استاد وزيري در رابطه با تاريخچه ساخت غار موزه و برنامه هاي آينده آن ، حسن ختام اين بازديد بود. بعد از بازدید گروه اول و خروج از غار موزه ، گروه دوم در ساعت 30/11 شروع به بازدید از غارموزه نمودند. در فاصله بازدید گروه دوم ، اتوبوس اول به سوخت گیری پرداخت و در ساعت 30/12 هردو اتوبوس به سمت میگون به راه افتادند. با توجه به ممنوعیت تردد اتوبوس به مسیر فشم و میگون توسط پلیس راه و تاخیر نیم ساعته جهت رفع این مشکل ، گروه در ساعت 14 به باغ گیلاس رسید و بلافاصله اعضا جهت پذیرایی نهار آماده شدند. بعد از نهار کارگاه معارفه اعضا با یکدیگر و مسابقه آموزشی برگزار گردید و به 9 نفر از دوستانی که به سوالات مطرح شده توسط معاونت آموزشی ، پاسخ درستی دادند ، جوایزی اهدا شد. گروه در ساعت 30/5 بعداز ظهر به سمت دفتر انجمن به راه افتاد.

 

 

 

ابتدا با موزه استاد وزیری جهت بازدید و آقای محجوب نیا برای تاریخ مورد نظر هماهنگی به عمل آمد. سپس اعضاي انجمن از طريق پيامك از تاريخ اردو مطلع شده ، و تعداد 90 نفر از اعضا جهت اردو ثبت نام نمودند. هزينه ثبت نام براي هر نفر 000/120 ريال تعيين شد. در اين اردو از شهرداري ناحیه 5 منطقه 7 جهت وسيله اياب و ذهاب كمك گرفته شد. با توجه به درخواست استاد وزیری مبنی بر بازدید فقط 40 نفر به صورت یک جا ، مقرر شد دو اتوبوس به فاصله یک ساعت از دفتر انجمن حرکت داده شوند.

 

printrating
 Comments