Thursday 01 October 2020  | Register  | Login
en-USfa-IR
 
 
ادامه مطلب Minimize
گفت و گو در شهر دربارۀ صرع
نوشته شده توسط siteadmin2 در8/6/2018 3:04:25 PM

   انجمن صرع ایران دوشنبه هشتم و چهارشنبه دهم مرداد ماه در طرح گفت و گو در شهر با همکاری شهرداری تهران شرکت کرد.


    در این طرح که به همت ادارۀ کل سلامت شهرداری تهران از اول تا 19 مرداد در 22 بوستان منتخب در حال برگزاری است، انجمن صرع ایران نیز به دعوت شهرداری منطقۀ 14 تهران در بوستان سهند شرکت کرد.

   در  این طرح که هدف آن ارتقای سطح سلامت روان جامعه و به وجود آوردن امکان تعامل با شهروندان تهرانی با همکاری سازمان های مردم نهاد و شهرداری است، انجمن صرع ایران نیز با حضور خود در این گفت و گو، با کمک اعضای خود به معرفی فعالیت های انجمن صرع پرداخت و با توزیع بروشورها و کتاب آموزشی صرع و استقرار استند کمک های اولیه هنگام تشنج، به آموزش مردم دربارۀ صرع پرداخت.
   انجمن صرع ایران قصد دارد همچنان که این طرح در حال اجرا است، باز هم در فرصتی دیگر در این گفت و گو شرکت کند و رسالت خود را برای آشنایی و ارتقای عموم مردم دربارۀ صرع انجام دهد.
   
printrating
 Comments