پنجشنبه 01 فروردين 1398  | ثبت نام  | ورود به سايت
 English (United States) fa-IR
 
 
ادامه مطلب کمينه
خدمات جدید انجمن صرع ایران
نوشته شده توسط siteadmin در12/27/2012 03:26:27 ب.ظ

مرکز توانبخشی و مشاورۀ انجمن صرع ایران در شعبۀ میدان توحید برای پذیرش اعضا و خانوادۀ ایشان از ابتدای زمستان سال جاری راه اندازی شد.


 

مرکز توانبخشی و مشاورۀ انجمن صرع ایران در شعبۀ میدان توحید برای پذیرش اعضا و خانوادۀ ایشان از ابتدای زمستان سال جاری راه اندازی شد.
در این مرکز خدمات کاردرمانی،مشاورۀ حضوری و تلفنی با هدف ارتقا سطح کیفیت زندگی به وسیلۀ کارشناسان انجام می شود.
این انجمن در گذشته نیز خدمات مشاوره را به صورت فردی و گروهی ، در دفتر مرکزی به اعضا خود ارائه می کرده است اما مشاوره به وسیلۀ تلفن راه جدیدی برای ارائۀ این خدمت به افرادی است که امکان حضور در مراکز مشاوره را ندارند.
همچنین ارائۀ کاردرمانی نیز خدمت تازۀ دیگریست که انجمن صرع برای اعضای خود در نظر گرفته است.
این خدمات برای اعضای انجمن صرع با حداقل هزینه و برای عموم شهروندان با نرخی پایینتر از نرخ تعرفۀ سایر مراکز ارائه می شود.
printrating
 نظرات