Thursday 26 November 2020  | Register  | Login
en-USfa-IR
 
 
ادامه مطلب Minimize
مستندی دربارۀ صرع
نوشته شده توسط siteadmin در4/24/2013 10:40:16 AM

واحد خبر انجمن صرع - ویدا ساعی : روابط عمومی انجمن صرع ایران با معاون فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ، روز سه شنبه سوم اردیبهشت در این مرکز نشست مشترکی برگزار کرد ، که نتیجۀ این گفتگو منجر به اقدام برای تهیۀ فیلم مستند در مورد صرع شد.


 

نشست پربار انجمن صرع با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
مستندی دربارۀ صرع
 
   واحد خبر انجمن صرع - ویدا ساعی : روابط عمومی انجمن صرع ایران با معاون فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ، روز سه شنبه سوم اردیبهشت در این مرکز نشست مشترکی برگزار کرد ، که نتیجۀ این گفتگو منجر به اقدام برای تهیۀ فیلم مستند در مورد صرع شد.
    انجمن صرع ایران برای تدوین فیلمی که از مراسم "روز بنفش" تهیه شده بود، با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی وارد مذاکره شد که با پیشنهاد ساخت فیلم مستند دربارۀ صرع از سوی این مرکز مواجه شد.
   به دنبال این پیشنهاد "فاطمۀ عباسی" کارشناس مسئول واحد روابط عمومی به همراه همکاران انجمن با "محمد جواد لسانی" معاون فرهنگی مرکزگسترش سینمای مستند و تجربی ، جلسه ای برگزار کرد.
   در این جلسه "فاطمۀ عباسی" ضمن اشاره به اینکه یکی از مهمترین اهداف انجمن صرع ، فرهنگ سازی و زدودن افکار و باورهای نادرست در مورد صرع است ،افزود:  " ساخت یک فیلم مستند کمک شایانی به تغیییر نگرش منفی عموم در مورد صرع خواهد کرد.  "
   معاون فرهنگی مرکز سینمای مستد و تجربی  ضمن بررسی انتشارات انجمن از جمله بروشورها ،کتابها و مجله ، سؤالهای متعددی دربارۀ صرع و انجمن صرع پرسید و از انتخاب رنگ بنفش برای صرع استقبال کرد.
   محمد جواد لسانی گفت: " فیلمهای بسیاری در مورد بیماریها در دنیا ساخته شده که برندۀ جایزه های بسیاری شده است ، انجمن صرع هم می تواند فیلم مستندی دربارۀ صرع بسازد و برای جشنواره های مختلف ارسال کند.  "
    لسانی همچنین افزود :  "یکی دیگر از راههای شناساندن صرع ، اجرای نقش فرد مبتلا به صرع به وسیلۀ بازیگران مشهور و محبوب است ، که می توان از این راه به آموزش غیر مستقیم درمورد صرع پرداخت. " 
    عباسی با اشاره به اینکه انجمن صرع یک سازمان مردم نهاد است و هیچ گونه بودجۀ دولتی در اختیار ندارد، گفت:  "تا به حال پیشنهادهای بسیاری برای ساخت فیلم دریافت کرده ایم ، اما چون بودجۀ کافی در اختیار نداریم ،از ساخت آن صرف نظر کرده ایم.  "
 نتیجۀ این نشست منجر به اقدام برای ساخت مستندی دربارۀ صرع شد که در گام نخست اعلام آمادگی فیلمسازان داوطلب را نیاز دارد.
     انجمن صرع ایران درگذشته نیز از یاری هنرمندانی مانند "منصور ضابطیان" و " محمد صوفی" برای ساخت رایگان مستندی دربارۀ صرع برخوردار بوده است که این مستند در سال 1383 از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد .
     همچنین در سال 1383 " بیژن چوبینه" نیز مستندی دربارۀ صرع ساخت که به صورت لوح فشرده تکثیر شد و در اختیار بیماران قرار گرفت ، اما انجمن صرع تا به حال تجربۀ ارسال فیلم برای جشنواره های خارجی را نداشته است.
printrating
 Comments