Monday 21 September 2020  | Register  | Login
en-USfa-IR
 
 
ادامه مطلب Minimize
شناخت صرع
نوشته شده توسط siteadmin در6/12/2013 10:04:23 AM

اولین جلسۀ آموزشی صرع به همت واحد آموزش انجمن با عنوان " شناخت صرع " با سخنرانی دکتر سیاوش آدی بیگ ، روز پنجم اردیبهشت از ساعت 10 تا 30/11 در شعبۀ میدان توحید انجمن صرع برگزار شد.


اولین جلسۀ آموزشی صرع در سال 1392

" شناخت صرع "

   

    ویدا ساعی- واحد خبر انجمن صرع: اولین جلسۀ آموزشی صرع به همت واحد آموزش انجمن با عنوان " شناخت صرع " با سخنرانی دکتر سیاوش آدی بیگ ، روز پنجم اردیبهشت از ساعت 10 تا 30/11 در شعبۀ میدان توحید انجمن صرع برگزار شد.

   این جلسۀ آموزشی که با هدف آشنایی اعضا به ویژه اعضای جدید با صرع برگزار شد ، به اعضا به وسیلۀ ارسال پیامک اطلاع رسانی شد و متقاضیان به صورت تلفنی ثبت نام شدند.

    " فاطمۀ جوادی " کارشناس مسئول واحد آموزش با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی انجمن آموزش دربارۀ صرع است ، گفت : واحد آموزش با یک برنامه ریزی دقیق در سال جاری قصد دارد ، ضمن افزایش تعداد جلسه های آموزشی که گروه مخاطب بیشتری را در بر می گیرد ، برای طرح هر موضوع از متخخصان مربوطه استفاده کند تا سطح کیفیت جلسه ها ارتقا یابد .

   جوادی افزود :  با اینکه انجمن تا به حال آموزشهای بسیاری در مورد صرع داده است ، اما هنوز نیاز به آموزش مبانی اولیۀ صرع احساس می شود ، بنابراین اولین جلسه در سال جدید را به آشنایی با صرع اختصاص داده ایم.

     دکتر آدی بیگ  متخصص مغز و اعصاب که به دعوت انجمن صرع در این جلسه حضور پیدا کرد ، برای 65 نفر شرکت کننده ، در مورد "نظریه های پزشکان قدیمی دربارۀ صرع، تفاوت تشنج و صرع، معرفی مشاهیر صرع، علتهای ابتلا به صرع، معرفی انواع مختلف آن، پیشگیری از صرع، اقدامات اورژانسی مورد نیاز در زمان بروز حملۀ تشنجی، عوامل به وجود آمدن حمله ها، تغذیه در صرع، نگاه کلی جامعه به صرع و فرهنگ سازی ، تشنج و حافظه " سخنرانی کرد و در حین سخنرانی به سؤالهای شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

   

 

printrating
 Comments