Thursday 26 November 2020  | Register  | Login
en-USfa-IR
 
 
ادامه مطلب Minimize
آموزش روشهای صحیح تعامل والدین با فرزندان
نوشته شده توسط siteadmin در7/14/2013 1:21:09 PM

انجمن صرع ایران جلسۀ آموزشی تعامل والدین با فرزندان را روز چهارشنبه 12 تیر از ساعت 16 الی 19 در شعبۀ میدان توحید برگزار کرد.


 

      واحد خبر انجمن صرع ویدا ساعی: انجمن صرع ایران جلسۀ آموزشی تعامل والدین با فرزندان را روز چهارشنبه 12 تیر از ساعت 16 الی 19 در شعبۀ میدان توحید برگزار کرد.
     تدریس این جلسۀ آموزشی که به منظور افزایش سطح آگاهی و دانش خانواده های کودکان مبتلا به صرع و والدین مبتلا به صرع برای تعامل با فرزندانشان برگزار شد ،" مرجان چمانی " روانشناس بالینی که یکی از مشاوران مرکز مشاورۀ آفتابگردان در شعبة توحید انجمن صرع است ، به عهده داشت.
         برای تعدادی از شرکت کنندگان که یک ساعت زودتر به برنامه دعوت شده بودند ، تکمیل پرسشنامۀ طرح " بررسی شیوع اوتیسم در کودکان مبتلا به صرع " ، انجام شد و سپس جلسۀ آموزشی آغاز شد.
   چمانی برای 35 نفر شرکت کننده در این برنامۀ آموزشی ، ابتدا  با توضیح در مورد آثار مخرب رفتارهایی از جمله سرزنش کردن ، تهمت زدن ، ناسزاگویی ، تهدید ، دستور دادن ، نصیحت کردن ، هشدار دادن ، مظلوم نمایی ، مقایسه کردن ، طعنه و پیشگویی ، از والدین خواست تا از انجام این گونه رفتارها با کودکان خودداری کنند.
   قسمت بعدی این جلسۀ آموزشی به آموزش بیان مسئله و احساس به کودکان  ، ارائۀ اطلاعات صحیح و نیز دادن امکان انتخاب به آنها اختصاص یافت و در قسمت همکاری با فرزندان به بیان انتظارات والدین از کودکان اشاره کرد.
   کارشناس این جلسه ضمن تاکید بر آموزش مهارت حل مسئله به کودکان ، ابتدا دریافت نظرات کودکان و سپس ارائۀ نظرات والدین را برای یافتن راه حل مناسب برای مسائل مختلف ، راهگشا و مؤثر برشمرد.
 شرکت کنندگان در فرصت استراحت در این برنامه که به مدت سه ساعت به طو ل انجامید ، سؤال های مختلفی را مطرح کرده و پاسخ خود را از مدرس جلسه دریافت کردند.
    واحد آموزش انجمن صرع با توجه به اهمیت نقش والدین در تربیت صحیح کودکان ، در سال جاری برنامۀ آموزشی والدین را بیش از سال های گذشته در فهرست جلسه های آموزشی خود قرار داده است.
  
printrating
 Comments