Thursday 01 October 2020  | Register  | Login
en-USfa-IR
 
 
ادامه مطلب Minimize
آسمان بارانی تهران – آسمان بی باران قزوین
نوشته شده توسط siteadmin در12/2/2013 1:26:19 PM

 


 سفر 30 تهرانی در 30 آبان از :

آسمان بارانی تهران آسمان بی باران قزوین
 
    

 

واحد خبر انجمن صرع - ویدا ساعی: انجمن صرع ایران در روز بارانی 30 آبان اردوی قزوین را با حضور 30 نفر از اعضا برگزار کرد.

 

    باران می بارید و قرار انجمن با متقاضیان اردو ساعت 8 روز 30 آبان در دفتر مرکزی انجمن صرع بود .

 

  " فاطمه عباسی " کارشناس مسئول روابط عمومی انجمن صرع می گوید: " شب قبل از اردو مدیر اداری- مالی انجمن با ابراز نگرانی با من تماس گرفت تا به دلیل بارندگی ، قرار اردو لغو شود، اما نه تنها ما از طریق سایت هواشناسی در مورد هوای قزوین تحقیق کرده بودیم و پیش بینی هوای ابری بدون بارش را داشتیم بلکه امکان تماس با افراد و مراکز هماهنگ شده هم وجود نداشت. "

 

     گروه ساعت 8:30 به سمت قزوین حرکت کرد؛ هرچند تعداد کمی از اعضا از شرکت در اردو پشیمان شده بودند.

 

     گروه در منطقۀ طرشت تهران برای سوار کردن چند نفر متوقف شد و دوباره به راه خود ادامه داد. توقف بعدی  برای پیوستن یک نفر دیگر از اعضا و نیز صرف صبحانه در کرج انجام شد و گروه پس از صرف صبحانه راه افتاد. در شهرک محمدیۀ قزوین اتوبوس برای همراه شدن " مرضیه جلیله وند" ـ یکی از اعضای انجمن که از روز قبل مسئولیت تهیۀ بلیت های میراث فرهنگی را به عهده گرفته بود ـ توقف کرد و بعد از ملحق شدن وی به مسیر خود ادامه داد.

 

   هر چه گروه به مسیر خود ادامه می داد و جلوتر می رفت آسمان صاف تر می شد و خبری از بارندگی نبود.

 

     گروه ، حمام قجر را به عنوان اولین آثار تاریخی به مدت 40 دقیقه مورد بازدید و عکاسی قرار داد. این گرمابه که در ابتدا به نخست حمام شاه معروف بود ، در دورۀ قاجار به حمام قجر تغییر نام داد. این موزۀ مردم شناسی در سه بخش اقوام ، آداب و رسوم و مشاغل به معرفی زندگی برخی از اقوام ، آئین های سور و سوگ و شیوۀ سنتی مشاغل پرداخته است.

 

   سپس گروه بعد از پیاده روی به موزۀ چهلستون (عمارت کلاه فرنگی) رسید و به مدت 40 دقیقه از این کاخ دو طبقۀ  500 متری دورۀ صفوی دیدن کرد.

 

    دوباره گروه برای رسیدن به موزۀ قزوین مجبور به پیاده روی شد و در این موزه نیز به مدت 40 دقیقه به بازدید مشغول شد.

 

     گروه ساعت 14:30 برای صرف ناهار به سفره خانه سنتی نایب رفت و نیمی از گروه با غذای سنتی قزوین (قیمه نثار) و نیمی با چلو کباب کوبیده پذیرایی شدند و انرژی تازه ای گرفتند.

 

     اردو ساعت 16 به سمت بازار سنتی قزوین به راه افتاد. در بازار پس از بازدید از  سرای وزیر ، برای خرید ، به گروه های سه تا چهار نفره تقسیم شد. بر فراز سرای وزیر، گنبدی آجری قرار دارد و یک نورگیر به قطر یک متر روشنایی حجره های این سرای دو طبقه را تأمین می کند.

 

     پس از اتمام بازدیدها در شهر تاریخی قزوین ، گروه به سمت تهران حرکت کرد و در مسیر بازگشت در شهرک محمدیه برای صرف عصرانه متوقف شد.

    گروه پس از گذراندن یک روز خاطره انگیز ساعت 21 به محض بازگشت ، با هوای بارانی تهران مواجه شد.

    
 
printrating
 Comments