Thursday 26 November 2020  | Register  | Login
en-USfa-IR
 
 
ادامه مطلب Minimize
رحمت زمستانی
نوشته شده توسط siteadmin در2/17/2014 9:39:05 AM

 


رحمت زمستانی  

  ویدا ساعی- واحد خبر انجمن صرع : بازارچۀ خیریۀ رحمت از تاریخ 9 تا 11 بهمن میزبان انجمن صرع ایران بود.

  این بازارچۀ خیریه که با مشارکت چهار مؤسسۀ خیریۀ رحمت للعالمین ، مرکز ملکان ، انجمن صرع ایران و مرکز آموزشی توانخواهان در همین مرکز واقع در بلوار دریای منطقۀ سعادت آباد برپا شده بود ، علاوه بر مردم و افراد نیکوکار ، میزبان چهره های مشهور بسیاری از جمله هنرمندان و ورزشکاران بود.
     انوشیروان ارجمند ، محسن افشانی ، سیاوش چراغی ، اکبر عبدی ، بهزاد فراهانی و فیروز کریمی از جمله چهره های مشهور بازدید کننده از این بازارچه بودند.
    انجمن صرع ایران نیز با هدف اطلاع رسانی در مورد صرع در یک غرفۀ شش متری به عرضۀ کارهای دستی اعضای خود پرداخت و علاوه بر بازدید چهره ها و عموم مردم مورد بازدید اعضای هیئت مدیرۀ خود نیز قرار گرفت.
     این بازارچه که با فاصلۀ کوتاهی از تاریخ برگزاری ، از راه فضاهای مجازی ، توزیع تراکت ، پوستر و کارت دعوت و نیز ارسال پیامک به اطلاع مهمانان رسانیده شده بود ، پذیرای تعداد زیادی بازدید کننده بود .
    برنامۀ ویژۀ این بازارچه راه اندازی برنامۀ رادیو رحمت بود که که با اجرای مجریان توانمند صدا و سیما به معرفی غرفه ها و گفت و گو با مهمانان ویژۀ بازارچه می پرداخت.
   دکتر حمیده مصطفایی- مدیرعامل انجمن صرع و دکتر جعفر بوالهری- خزانه دار و عضو هیئت مدیرۀ انجمن صرع از جمله مهمانان رادیو رحمت بودند که در مورد انگیزۀ خود از شرکت در بازارچه با مجریان این رادیو گفت و گو کردند.
   همچنین دکتر کورش قره گزلی- رئیس هیئت مدیرۀ انجمن صرع نیز در روز پایانی بازارچه از غرفۀ انجمن صرع بازدید و خرید کرد.
   نوشته ها و امضاهای چهره های مشهور بر روی بوم سفیدی که روی سن رادیو رحمت قرار داشت ، لوح ارزشمندی را ساخت که در اختتامیه نمایشگاه به وسیلۀ یک فرد نیکوکار خریداری شد.
   انجمن صرع که از آغاز تأسیس تا کنون خود علیرغم متولی بودن در برپایی بازارچه ، در بازاچه های خیریۀ بسیاری شرکت کرده است ، نتیجۀ شرکت در بازارچۀ رحمت را از دید اطلاع رسانی در مورد صرع و انجمن صرع ، مثبت و قابل توجه ارزیابی کرد.
     
printrating
 Comments