Monday 28 September 2020  | Register  | Login
en-USfa-IR
 
 
ادامه مطلب Minimize
رحمت تابستانی
نوشته شده توسط siteadmin در7/22/2014 10:32:27 AM

 


       ویدا ساعی -واحد خبر انجمن صرع :انجمن صرع ایران از تاریخ ششم تا هشتم تیرماه در بازارچۀ خیریۀ "رحمت برای همه" در مدرسۀ سارا واقع در میدان احتشامیۀ پاسداران حضور فعال داشت.

   این بازارچۀ خیریه که به همت مؤسسۀ خیریۀ رحمتٌ للعالمین برگزار شده بود ، با اختصاص یک غرفه فرصت مناسبی را برای اطلاع رسانی در مورد انجمن صرع فراهم کرد.
   در این بازارچه علاوه بر انجمن صرع ، خیریۀ ملکان ، مرکز حمایت از کودکان سرطانی بابل و مرکز حفاظت از محیط زیست نیز به مدت سه روز از ساعت 10 تا 22 حضور داشتند.
   بازدید کنندگان این بازارچه علاوه بر شهروندان ، چهره های مشهور بسیاری از جمله هنرمندان مانند "زهره حمیدی" بود و نیز هنرمند محبوب کشورمان "ژاله صادقیان" که به دعوت انجمن صرع از این بازارچه بازدید کرد.
    انجمن صرع ایران در این فرصت با استقرار استند کمک های اولیه ، علاوه بر اطلاع رسانی در مورد صرع  و جذب عضو،به فروش نوشیدنی گرم و سرد به نفع انجمن صرع و نیز عرضۀ کارهای دستی اعضای خود از جمله کیف، زیور آلات، گلدان و آهن ربا پرداخت.
   مسئولیت ادارۀ این بازارچه به عهدۀ "مریم نظری" مسئول جذب مشارکت های مردمی بود که این کار را با کمک چهار نفر از اعضا عبارتند از "فرزانه کریمی" ،"مهدخت فیروزنژاد" ،"فروغ روستایی  و " کامران نورایی جوان" که در گروه یاران آموزش دیده اند ، انجام داد.
    این بازارچه با کمک رادیو نمایشگاه به پوشش تبلیغاتی و اطلاع رسانی فعالیت های مراکز خیریه می پرداخت و شرکت کنندگان را به کسب اطلاعات بیشتر ترغیب می کرد.
   در این سه شب مراسم مختلفی در بازارچه برگزار شد و اجناسی به نفع خیریۀ رحمتٌ اللعالمین به صورت همت عالی به فروش رسید.
   انجمن صرع شرکت در بازارچه های خیریۀ مختلف را با هدف اصلی اطلاع رسانی و جذب حمایت های مالی در دستور کار خود دارد.
printrating
 Comments