Tuesday 29 September 2020  | Register  | Login
en-USfa-IR
 
 
ادامه مطلب Minimize
ماه رمضان ، ماه مهربانی
نوشته شده توسط siteadmin در8/27/2014 2:37:02 PM

 


     ویدا ساعی- واحد خبر انجمن صرع : انجمن صرع ایران در ماه رمضان امسال به دعوت مدیریت فرهنگی هنری شهرداری تهران در بازارچه های ماه مهربانی شرکت کرد.

   هدف از شرکت در این بازارچه ها نخست اطلاع رسانی و افزایش آگاهی عموم در مورد صرع بود و در کنار آن اشتغال اعضایی که متقاضی شرکت در بازارچه ها بودند.
   "مریم نظری" کارشناس مسئول واحد جذب مشارکت های مردمی ضمن تقدیر از همکاری شهرداری برای در اختیار قراردادن این فرصت به انجمن صرع ، گفت : " از میان این بازارچه های خیریه در منطقه های مختلف تهران ، شهرداری سه منطقه را پیشنهاد کرد که مسئولان انجمن ، از انتخاب یک منطقه به دلیل عدم مراجعۀ بازدید کنندۀ کافی انصراف دادند و دو منطقۀ 4 ( اشراق) و منطقۀ 7 ( اندیشه) را به دلیل تردد بیشتر مردم و مجاورت با دفتر مرکزی انجمن برای تداوم همکاری های مستمر انتخاب کردند."
   در هر غرفه دو نفر برای ادارۀ غرفه حضور داشتند که یک نفر مسئولیت اطلاع رسانی را به عهده داشت و یک نفر فروشندۀ اجناس بود.
   در بازارچۀ منطقۀ اشراق که از اول تا نیمۀ ماه رمضان دایر بود ، هادی محمد خانی به عنوان نمایندۀ انجمن برای اطلاع رسانی و خانم ترکمن برای فروش اجناس خود حضور داشتند .
    در بازارچۀ اندیشه نیز انجمن صرع به عنوان تنها غرفۀ پزشکی- درمانی تا پایان ماه رمضان که هر شب از ساعت 19 تا 22 دایر بود ، مهدخت فیروزنژاد برای اطلاع رسانی و غلامرضا مرادی به عنوان فروشنده حضور داشتند.
  نماینده های حاضر در این غرفه ها با اطلاع رسانی در مورد فعالیت های انجمن صرع و در مورد بیماری صرع به پذیرش عضو نیز پرداختند .
   واحد جذب مشارکت های مردمی انجمن صرع اکنون ، علاوه بر شرکت در بازارچه های مختلف ، برگزاری بازارچۀ ویژه ای را نیز تا پایان امسال در دستور کار خود دارد.
   
printrating
 Comments